میزبانی وب لینوکس

هاست پرسرعت لینوکس با کنترل‌پنل CPanel

HL-300mg

300 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد یک وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-700mg

700 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد یک وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-1gig

1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 2 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-2gig

2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 2 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-3gig

3 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 3 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-4gig

4 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 4 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-5gig

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 5 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-8gig

8 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 8 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-10gig

10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد یک وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-15gig

15 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 15 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-20gig

20 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 20 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت

HL-50gig

50 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل‌پنل سی‌پنل
تعداد 50 وبسایت
واقع در برلین آلمان
هارد پرسرعت SSD
آپتایم 99 درصد
7 روز گارانتی بازگشت وجه با علت