رفع مشکل leverage browser caching

آموزش رفع خطای leverage browser caching  در سایت GTmetrix

Page load times can be significantly improved by asking visitors to save and reuse the files included in your website.

جهت فشرده سازی leverage browser caching  و رفع خطای این مورد برای بهبود سرعت و لودینگ سایت مراحل زیر را دنبال کنید

سراغ فایل .htaccess در سی‌پنل بروید

در انتهای محتویات فایل اچ تی اکسس کدهای زیر را اضافه نموده و سپس ذخیره کنید.

 

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

 

 

  • leverage browser caching رفع, leverage browser caching, leverage browser caching رفع آموزش, آموزش leverage browser caching رفع, مشکل leverage browser caching رفع, leverage browser caching htaccess, ارور leverage browser caching, خطای leverage browser caching, پیغام leverage browser caching, leverage browser caching gtmetrix آموز, leverage browser caching آموزش, leverage browser caching فشرده سازی
  • 11 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟